KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA UZUPEŁNIAJĄCA KIEROWCÓW
NA PRZEWÓZ RZECZY I OSÓB czyli blok programowy:
- C1, C, C1+E, C+E lub - D1, D, D1+E, D+E
 
Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej musi odbyć każdy kandydat na kierowcę lub kierowca, który chce pracować w transporcie drogowym innymi pojazdami niż pojazdami, dla których robił kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Czyli ,jeżeli ukończyłeś kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla np. bloku C1,C,C1+E,C+E, a chcesz dodatkowo uprawnienia zawodowe dla bloku D1,D,D1+E oraz D+E to ten kurs jest dla ciebie. Zasada ta działa również odwrotnie.

Ukończenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej umożliwia zdobycie prawa jazdy w wieku :
 • dla katetorii C mając 21 lat,
 • dla kategorii D - 24 lata.
Jeżeli masz już dokument prawa jazdy kat. C i/lub D, a nie posiadasz odpowiedniego wieku, możesz również ukończyć ten kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej uzupełniającej. Jednak do ukończenia (21lat-C) lub (24lata-D) będziesz ograniczony w prowadzeniu odpowiednio pojazdów:
- C1 oraz C1+E
- D1 oraz D1+E - tylko na liniach regularnych lub regularnych specjalnych.


 • Pamiętaj, że możesz przystąpić do kursu nie mając jeszcze 18 lat oraz bez prawa jazdy !
 • Pamietaj, że ekonomicznie lepiej kurs prawa jazdy robić razem z kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej (sprawdź promocje)
 • Pamiętaj, że po tym kursie od razu możesz wsiąść do dużej ciężarówki lub dużego autobusu, jeśli będziesz miał odpowiedni wiek !
 • Pamietaj, że kwalifikację wstępną przyspieszoną uzupełniającą dla bloku programowego robi się tylko raz w życiu.
 • Pamiętaj, że szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej ważne jest w każdym państwie Unii Europejskiej.
 • Pamiętaj, że szkolenie na kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej obejmuje wszystkie kategorie autobusowe lub ciężarowe - nie zależnie od tego czy je posiadasz czy nie. Wystarczy później tylko uzupełniać kategorie prawa jazdy.
 • Pamiętaj, że jeżeli jesteś młody (poniżej 21 lat dla C lub poniżej 24 lat dla D), a nie potrzebujesz od razu jeździć wszystkimi ciężkimi i dużymi pojazdami to wystarczy kwalifikacjia wstępna przyśpieszona.
 • Pamiętaj,że na zajęciach praktycznych masz obowiązek korzystać z pojazdów nie starszych niż 5 lat i wyposażonych w systemy: co najmniej: ABS, ASR, EPS !!!
 • Pamiętaj,że jeżeli masz prawo jazdy kategorii C wydane przed 10.09.2009r. to kończysz tylko szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewód drogowy blok C1,C,C1+E,C+E lub D1,D,D1+E,D+E.
 • Pamiętaj,że jeżeli masz prawo jazdy kategorii D wydane przed 10.09.2008r. to kończysz tylko szkolenie okresowe kierowcówwykonujących przewód drogowy blok C1,C,C1+E,C+E lub D1,D,D1+E,D+E.
 • Pamiętaj,że co 5 lat wysiadasz z autka i przez miesiąc (najlepiej w godzinach pracy i na koszt pracodawcy) odświerzasz swoje dokumenty: prawko, kartę kierowcy, ADR i inne.
 • Pamiętaj wreszcie, że kara za brak uprawnień w dokumencie prawa jazdy nałożona przez policjanta lub inspektora transportu drogowego podczas kontroli drogowej to 800 PLN oraz uniemożliwienie dalszej jazdy.
 

Rozpoczęcie kursu: każdy poniedziałek, o godz. 16-tej
Cena kursu: 450 PLN
Wymagane do rozpoczęcia kursu
 • zakończona pozytywnym testem kwalifikacyjnym kwalifikacja wstępna przyspieszona
 • umowa szkoleniowa
 • orzeczenie lekarskie
 • orzeczenie psychologiczne
 • wpłata części lub całość
Kto może rozpocząć kurs w Polsce
 • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
 • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
 • niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Program kursu kwalifikacji wstępnej
 • część specjalistyczna - 33 godzin zajęć teoretycznych;
 • część specjalistyczna - 2,5 godzin zajęć praktycznych na placu manewrowym i w ruchu drogowym;
Test kwalifikacyjny:
Test kwalifikacyjny zdajesz tylko w ośrodku, którym sie uczyłeś przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę pomorskiego. Test składa się łącznie z 10 pytań jednokrotnego wyboru.
Zobacz test online
Uzyskane uprawnienia:
JoomShaper
bft türkiyenice türkiyebodrum escort