KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA KIEROWCÓW NA PRZEWÓZ RZECZY I OSÓB
czyli blok programowy:
- C1, C, C1+E, C+E lub - D1, D, D1+E, D+E

Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej musi odbyć każdy kandydat na kierowcę lub kierowca, który chce pracować w transporcie drogowym, a uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi uzyskał po 10 września 2009r (kat. C) lub autobusowe po 10 września 2008r. lub w ogóle ich jeszcze nie posiada.

Ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej umożliwia zdobycie prawa jazdy w wieku:

 • dla kategorii C mając 21 lat,
 • dla kategorii D - 24 lat.

Jeżeli masz już dokument prawa jazdy kat. C i/lub D, a nie posiadasz odpowiedniego wieku, możesz również ukończyć ten kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej. Jednak do ukończenia (21lat-C) lub (24lata-D) będziesz ograniczony w prowadzeniu odpowiednio pojazdów:
- C1 oraz C1+E
- D1 oraz D1+E - tylko na liniach regularnych lub regularnych specjalnych.

 • Pamiętaj, że możesz przystąpić do kursu nie mając jeszcze 18 lat oraz bez prawa jazdy !
 • Pamietaj, że ekonomicznie lepiej kurs prawa jazdy robić razem z kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (sprawdź promocje)
 • Pamiętaj, że po tym kursie od razu możesz wsiąść do dużej ciężarówki lub dużego autobusu jeśli będziesz miał odpowiedni wiek !
 • Pamietaj, że kwalifikację wstępną przyśpieszoną dla bloku programowego robi się tylko raz w życiu.
 • Pamiętaj, że szkolenie kwalifikacji wstępnej ważne jest w każdym państwie Unii Europejskiej.
 • Pamiętaj, że szkolenie na kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje wszystkie kategorie autobusowe lub ciężarowe - nie zależnie od tego czy je posiadasz czy nie. Wystarczy później tylko uzupełniać kategorie prawa jazdy.
 • Pamiętaj, że jeżeli jesteś młody (poniżej 21 lat dla C lub poniżej 24 lat dla D), a nie potrzebujesz od razu jeździć wszystkimi ciężkimi i dużymi pojazdami to wystarczy kwalifikacja przyśpieszona.
 • Pamiętaj,że na zajęciach praktycznych masz obowiązek korzystać z pojazdów nie starszych niż 5 lat i wyposażonych w systemy: co najmniej: ABS, ASR, ESP !!!
 • Pamiętaj,że jeżeli ukończysz kurs dla jednego bloku programowego kategorii prawa jazdy, a będziesz w przyszłości chciał jeździć zawodowo pojazdami drugiego bloku programowego, to wystarczy ukończenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej.
 • Pamiętaj, że jeżeli masz prawo jazdy kategorii C wydane przed 10.09.2009r. to kończysz tylko szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewód drogowy blok C1,C,C1+E,C+E lub D1,D,D1+E,D+E.
 • Pamiętaj,że jeżeli masz prawo jazdy kategorii D wydane przed 10.09.2008r. to kończysz tylko szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewód drogowy blok C1,C,C1+E,C+E lub D1,D,D1+E,D+E.
 • Pamiętaj, że co 5 lat wysiadasz z autka i przez miesiąc (najlepiej w godzinach pracy i na koszt pracodawcy) odświerzasz swoje dokumenty: prawko, kartę kierowcy, ADR, szkolenie okresowe i inne.
 • Pamiętaj wreszcie, że kara za brak uprawnień w dokumencie prawa jazdy nałożona przez policjanta lub inspektora transportu drogowego podczas kontroli drogowej to 800 PLN oraz uniemożliwienie dalszej jazdy.
 
 
Rozpoczęcie kursu: każdy poniedziałek, o godz. 16-tej
Cena kursu:  
Wymagane do rozpoczęcia kursu
 • umowa szkoleniowa
 • orzeczenie lekarskie
 • orzeczenie psychologiczne
 • wpłata części lub całość
Kto może rozpocząć kurs w Polsce
 • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
 • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
 • niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Program kursu kwalifikacji wstępnej
 • część podstawowa- 97 godzin zajęć teoretycznych;
 • część specjalistyczna- 33 godzin zajęć teoretycznych;
 • część specjalistyczna- 8 godzin zajęć praktycznych na placu i w ruchu drogowym;
 • część specjalistyczna- 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.*
* Jeżeli zajęcia są realizowane z użyciem symulatora to liczbę godzin zmniejsza się o polowę.
Test kwalifikacyjny:
Test kwalifikacyjny zdajesz tylko w ośrodku, którym sie uczyłeś przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę pomorskiego. Test składa się łącznie z 30 pytań jednokrotnego wyboru.
Zobacz test online
Uzyskane uprawnienia:
JoomShaper
bft türkiyenice türkiyebodrum escort