KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA KIEROWCÓW NA PRZEWÓZ RZECZY I OSÓB
czyli blok programowy:
- C1, C, C1+E, C+E lub - D1, D, D1+E, D+E
 

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej musi odbyć kierowca, który chce pracować w transporcie drogowym innymi pojazdami niż pojazdami, dla których robił kurs kwalifikacji wstępnej. Czyli ,jeżeli ukończyłeś kurs kwalifikacji wstępnej dla np. bloku C1, C, C1+E, C+E, a chcesz dodatkowo uprawnienia zawodowe dla bloku D1,D,D1+E oraz D+E to ten kurs jest dla ciebie.

Ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej umożliwia zdobycie prawa jazdy w młodszym wieku tj. kat C. mając 18 lat, a prawo jazdy kategorii D tylko 21 lat. Nie dotyczy ten zapis żołnierzy oraz kierowców służb specjalnych.

 • Pamiętaj, że możesz przystąpić do kursu nie mając jeszcze 18 lat oraz bez prawa jazdy !
 • Pamietaj, że ekonomicznie lepiej kurs prawa jazdy robić razem z kursem kwalifikacji wstępnej uzupełniającej
 • Pamiętaj, że po tym kursie od razu możesz wsiąść do dużej ciężarówki lub dużego autobusu !
 • Pamietaj, że kwalifikację wstępną uzupełniającą dla bloku programowego robi się tylko raz w życiu.
 • Pamiętaj, że szkolenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej ważne jest w każdym państwie Unii Europejskiej.
 • Pamiętaj, że szkolenie na kursie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje wszystkie kategorie autobusowe lub ciężarowe - nie zależnie od tego czy je posiadasz czy nie. Wystarczy później tylko uzupełniać kategorie prawa jazdy.
 • Pamiętaj, że jeżeli jesteś młody (poniżej 21 lat dla C lub poniżej 24 lat dla D), a nie potrzebujesz od razu jeździć wszystkimi ciężkimi i dużymi pojazdami to wystarczy kwalifikacjia wstępna przyśpieszona.
 • Pamiętaj,że na zajęciach praktycznych masz obowiązek korzystać z pojazdów nie starszych niż 5 lat i wyposażonych w systemy: co najmniej: ABS, ASR, ESP !!!
 • Pamiętaj,że jeżeli masz prawo jazdy kategorii C wydane przed 10.09.2009r. to kończysz tylko szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewód drogowy blok C1,C,C1+E,C+E lub D1,D,D1+E,D+E.
 • Pamiętaj,że jeżeli masz prawo jazdy kategorii D wydane przed 10.09.2008r. to kończysz tylko szkolenie okresowe kierowcówwykonujących przewód drogowy blok C1,C,C1+E,C+E lub D1,D,D1+E,D+E.
 • Pamiętaj,że co 5 lat wysiadasz z autka i przez miesiąc (najlepiej w godzinach pracy i na koszt pracodawcy) odświerzasz swoje dokumenty: prawko, kartę kierowcy, ADR i inne.
 • Pamiętaj wreszcie, że kara za brak uprawnień w dokumencie prawa jazdy nałożona przez policjanta lub inspektora transportu drogowego podczas kontroli drogowej to 800 PLN oraz uniemożliwienie dalszej jazdy.
 

Rozpoczęcie kursu: każdy poniedziałek, o godz. 16-tej
Cena kursu:  
Wymagane do rozpoczęcia kursu
 • zakończona pozytywnym testem kwalifikacyjnym kwalifikacja wstępna
 • umowa szkoleniowa
 • orzeczenie lekarskie
 • orzeczenie psychologiczne
 • wpłata części lub całość
Kto może rozpocząć kurs w Polsce
 • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
 • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
 • niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Program kursu kwalifikacji wstępnej
 • część specjalistyczna- 65 godzin zajęć teoretycznych;
 • część specjalistyczna- 5 godzin zajęć praktycznych na placu manewrowym i w ruchu drogowym
Test kwalifikacyjny:
Test kwalifikacyjny zdajesz tylko w ośrodku, którym sie uczyłeś przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę pomorskiego. Test składa się łącznie z 10 pytań jednokrotnego wyboru.
Zobacz test online
Uzyskane uprawnienia:
JoomShaper
bft türkiyenice türkiyebodrum escort