Kategoria B+E, T

UPRAWNIENIA KATEGORII B+E, T
 • pojazdem samochodowym o DMC do 3,5t, razem z przyczepą o DMC do 3,5t włącznie (do 7t)
 • na terytorium Polski : ciągnikiem rolniczym oraz pojazdem wolnobieżnym z przyczepą lub przyczepami.

WYMAGANIA DO ZAPISANIA NA KURS KAT. B+E, T
 • ukończone 18 lat
 • zdjęcie szt. 1
 • kserokopia prawa jazdy kat. B (oryginał do wglądu w urzędzie)
 • oświadczenie od rodziców (jeżeli jesteś niepełnoletni)

ROZPOCZĘCIE KURSU informacje w biurze, zapraszamy

MATERIAŁY SZKOLENIOWE
 • Kodeks Drogowy
 • Pytania testowe egzaminacyjne PWPW (DVD chroniona prawnie PWPW)
 • Poradnik motocyklisty (wersja papierowa)

PLAN KURSU
 • 20 godzin zajęć teoretycznych
 • 15 godzin zajęć praktycznych

CZAS TRWANIA KURSU kurs trwa około 6-8 tygodni (terminy ustalane indywidualnie z każdym kursantem)

SZKOLENIE TEORETYCZNE to cykl 10 spotkań prowadzonych bardzo ciekawie. Korzystamy z technik audiowizualnych, około 1000 sytuacji w ruchu drogowym, technika kierowania pojazdem oraz oprogramowania komputerowego używanego na egzaminie państwowym. Przeprowadzamy również zajęcia z pierwszej pomocy przez osoby wykwalifikowane w tym temacie. Istnieje możliwość szkolenia indywidualnego z teorii.

SZKOLENIE PRAKTYCZNE prowadzone jest na samochodach takich samych jak na egzaminie państwowym

POJAZDY SZKOLENIOWE przy kategorii B+E - BUS + laweta
przy kategorii T - ciągnik rolniczy Ursus C36

   

ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE
 • dla kursantów Wiraż : 45 pln/godz.
 • dla kursantów z innych ośrodków: 45 pln/ godz.

EGZAMIN PAŃSTWOWY

Egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny możesz zdać w dowolnym WORD w Polsce.
Do zapisanie się na egzamin państwowy niezbędne:

 • ukończony kurs teoretyczny conajmniej w 80%
 • ukończone wszystkie jazdy praktyczne
 • zaliczony pozytywnie egzamin wewnętrzny praktyczny
 • zapłata całości kwoty za kurs jeżeli korzystałeś z rat 0%.
 • opłata za egamin w wysokości B+E: 200 zł, T: 170 zł

ODBIÓR DOKUMENTU PRAWA JAZDY

Upragniony dokument otrzymujesz we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (czytaj miejsce zameldowania) wydziale komunikacji. Sprawdź czy jest już gotowy.


TERMIN WAŻNOŚCI DOK. PRAWA JAZDY

15 LAT (nie dłużej jednak niż ważność orzeczenia lekarskiego)


GDZIE WAŻNE MOJE POLSKIE PRAWO JAZDY B+E, T
 • Unia Europejska
 • państwa EFTA (Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstien)

MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY
 • międzynarodowe prawo jazdy otrzymujesz na wniosek, za opłatą 35 PLN w dowolnym wydziale komunikacji na terenie Polski. (potrzebne 1 zdjęcie)
 • obowiązuje na innych kontynentach - USA oraz Ukraina, Rosja.Zmień kategorię:

Jaka kategoria Ciebie interesuje?

B B1

JoomShaper
bft türkiyenice türkiyebodrum escort